OBRACARKI - Obracarki Palet / Zmieniarki Palet stacjonarne i mobilne

Obracarki palet to ogólna nazwa na urządzenia służące wymianie palet spod towaru. Ale obracanie ładunku wraz z paletą jest tylko jednym ze sposobów wymiany palety. Często się zdarza, że nie można obracać towaru wraz z paletą z uwagi na zaburzenie struktury obracanego ładunku (szklane pojemniki, tabletki w słoikach, rózne substancje które nie mogą być obracane.) Wtedy korzystamy z innych rodzajów "obracarek" np. poprzez przechylanie o 120-95 stopni do tyłu, ściskanie i podnoszenie. Dlatego w nazewnictwie tych urządzeń posługujemy się określaniami typu: zmieniarka palet, przechylarka palet, przewracarka palet, obrotnica palet, podmieniarka palet, zamieniarka palet itd. Często też się zdarza, że nie mamy miejsca na postawienie stacjonarnej obracarki. Wtedy możemy wybrać jedną z kliku mobilnych, ruchomych wózków elektrycznych, które z powodzeniem radzą sobie z szeroko rozumianą wymianą palet.

Oczywiście nie zawsze chodzi o wymianę palet spod towaru. Czasem potrzeba jest obracania towaru z uwagi na uwarunkowania technologicznie (np. obracanie bloków serowych w celu jednorodnego dojrzewania, obracanie pojemników garmażeryjnych w celu ujednolicenia wypełnienia w pojemnikach lub wyciąganie przekładek spomiędzy warstw towarów mrożonych itp.)

Obracarki / zmieniarki palet dzielimy na stacjonarne i mobilne.

Wśród stacjonarnych wyróżniamy:

- obracarki typu inwertery ( Toppy Inverter, Toppy Inverter Silver lub Toppy Inverter Floor Level), wstawianie towaru do obracarki, zamykanie obydwu platform, obracanie  o 180 stopni towaru wraz z paletą wokół poziomej osi głebokości gabarytowego ładunku, który z reguły ma kształt mniej lub bardziej jednolitego prostopadłościanu. 

- obracarki typu przechylarki (Toppy V-Shape) które po wstawieniu towaru na platformę urządzenia przechylają go całkowice o 120 stopni i odkładają samą paletę, a nastepnie całytowar jest odchylany spowrotem do pionu na nowej już palecie.

- obracarki typu ściskające towar i unoszące lub przytrzymujące ładunek (Side Press fixed, Toppy Four Press lub Four Fingers); wtedy wystarczy podjechać do zmieniarki palet, sam towar zostanie ścisnięty i uniesiony a paleta zwolniona do wymiany.

- obracarki typu przepycharki (Toppy Side Mover Fixed, Master Inverter), które przesuwają (przepychają) ładunek z jednej palety na drugą ustawioną obok.

Mobilne wózki , zmieniarki, obracarki, odwracarki palet to przede wszystkim:

- klasyczne obracarki palet, mobilne, (seria Toppy Pharma Advance), które to wjeżdżają w paletę z towarem, zaciskają widły z góry i dołu towaru, przechylają całość na sibie do pozycji 90 stopni, następnie dokonywany jest ręczny obrót o 90 stopni i w końcu całość jest odkładana zpowrotem na podłogę. W ten sposób paleta, która była na górze znajduje się na dole i vice versa.

- zmieniarki palet z bocznymi płytami zaciskowymi (Toppy Side Press 1400 lub 300 oraz WB) które chwytają towar i unoszą go do góry w celu przejechania z towarem na inną paletę.

- zmieniarki palet, które łączą w sobie obie powyższe funkcje (Toppy Dual Press) czyli wymianę palety poprzez przechylenie i obrót a także ścisk i unoszenie.

-zmieniarka, która przesuwa towar z palety na drugą, ustawioną obok paletę (Toppy Side Mover).

W celu wybrania interesującej obracarki palet kliknij w odpowiednie pole:

 

Wybierz produkt:

Typ produktu: Wszystkie Mobilne Stacjonarne

Powrót

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

REDUX
Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sarni Stok 27F

Bielsko-Biała

+48 4970497

+48 605 221 237